Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  Människovärde
  Adress
  Axel Johanssons gata 6
  Postnummer
  754 50
  Postort
  Uppsala
 • Bankgironummer
  5243-4594
  Organisationsnummer
  802510-0507
Betalare
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 •  
  Tele
 •  
  E-postadress
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Belopp per månad (minst 50 kr) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalar-/kundnummer ovan fylls i av MänniskovärdeJag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *