Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Människovärde
Adress
Gunstavägen 23
Postnummer
741 51
Postort
Uppsala
Bankgironummer
5243-4594
Organisationsnummer
802510-0507

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Tele *
 •  
  E-postadress
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Belopp per månad (minst 100 kr) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalar-/kundnummer ovan fylls i av Människovärde

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *