Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
DOROTEA KOMMUN
Adress
Storgatan 42
Postnummer
91781
Postort
Dorotea
Bankgironummer
5784-4219
Organisationsnummer
212000-2809

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *