Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Region Dalarna / Dalatrafik
Adress
Box 924
Postnummer
781 29
Postort
BORLÄNGE
Bankgironummer
322-0217
Organisationsnummer
232100-0180

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Telefon/mobil-nummer
 •  
  E-postadress
 •  
  BESTÄLLNING (välj alternativ)
 •  
  Välj den ålderskategori som resekortet ska gälla för.
  Seniorkortet gäller från den dag du fyller 65 år.
 •  
  Ålderskategori *

 •  
  Korttyp *

 •  
  Resekortet ska gälla fr.o.m.? *

 •  
  1-zon, ange ort eller zon
 •  
  2-zon, från och till ort/zon
 •  
  Kommun (ange kommun)
 •  
  Berättigad till studentrabatt

 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Om kortanvändaren är annan än betalaren fyll i namn och personnummer (12 siffror) under Övriga upplysningar.
  Samt om kortanvändarens adress är annan än betalarens.
 •  
  Övriga upplysningar
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Om du valt korttypen 1-zon eller 2-zon, ange sträckan du ska resa, ort eller zoner, t.ex
  1 zon, Borlänge
  2 zoner, Borlänge - Falun
  OBS: Fler än 2 zoner är Period Län.
  Zonkarta finns att se på vår hemsida: https://www.dalatrafik.se/sv/biljetter/prislista/zoner/
 •  
  Information om våra olika resekort samt studentrabatt finns på vår hemsida: https://www.dalatrafik.se/sv/biljetter/
 •  
  Skicka ditt medgivande senast den 15:e i månaden innan du vill börja resa. Resekortet gäller då från den 1:a i nästa månad. Ansökningar som inkommer efter den 15:e i månaden får startdatum den 1:a i nästkommande månad.
  T.ex. ansökan 13/5 får startdatum 1/6. Ansökan 17/5 får startdatum 1/7.
 •  
  Köpvillkor vid tecknandet av autogiro via Dalatrafik, samt resevillkor och behandling av personuppgifter (GDPR) finns att läsa om på vår hemsida.
  https://www.dalatrafik.se
 •  
  Dalatrafiks köpvillkor för autogiro *


 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *