Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
GOLFBANAN I VINBERG AB
Adress
Sannagård 119
Postnummer
311 95
Postort
Falkenberg
Bankgironummer
954-4271
Organisationsnummer
556218-7798

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Golf ID
 •  
  Antal dragningar/ år *

 •  
  1. Undertecknad medlem i Vinbergs GK medger att den årligen fastsällda medlemsavgiften för aktuell medlemsform betalas genom autogiro från angivet bankkonto. Undertecknande förbinder sig att följa villkoren i detta dokument.
 •  
  2. Den årliga medlemsavgiften för undertecknad medlem delas upp på antalet tillfällen angivet ovan.
 •  
  3. Förfallodagen är den 28:e varje månad och ett belopp i motsvarighet till medlemsavgiften skall finnas på det angivna kontot senast bankdagen före förfallodagen.
 •  
  4. Ett utträde måste meddelas till kansliet på Vinbergs GK senast den siste november. Sker utträdet innan 12 månader efter påbörjat autogiro fortlöper autogirobetalningen tills 12 månader har gått. Sker inget utträde förlängs medlemskapet med 12 månader.
 •  
  5. Medlemmen är skyldig att omgående meddela kansliet på Vinbergs GK om ett byte av konto sker. Medgivandet är kopplat till medlemmen och inte det angivna kontot.
 •  
  6. Om medlemmen 2 månader i rad ej har täckning på kontot har Vinbergs GK rätt att med omedelbar verkan avsluta autogiro betalningarna och då är medlemmen skyldig att omgående betala in resterande årets betalningar.

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *