Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Vinådalens Drift AB
Adress
Sannagård 119
Postnummer
311 95
Postort
Falkenberg
Bankgironummer
5610-6131
Organisationsnummer
559287-8317

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Golf ID *
 •  
  Antal dragningar/ år *

 •  
  1. Undertecknad medlem i Vinbergs GK medger att den årligen fastställda årsavgiften för aktuell medlemsform betalas genom autogiro från angivet bankkonto. Undertecknad förbinder sig att följa villkoren i detta dokument.
  2. Årsavgiften för undertecknad medlem delas upp på antalet tillfällen angivet ovan.
 •  
  3. Förfallodagen är sista bankdagen i respektive månad och ett belopp motsvarande valt delbelopp enligt ovan skall finnas på det angivna kontot på förfallodagen.
  4. Ev. utträde ur Vinbergs GK måste meddelas kansliet senast siste november. Sker inget utträde förlängs medlemskapet med 12 månader.
 •  
  5. Medlemmen är skyldig att omgående meddela kansliet på Vinbergs GK om ett byte av konto sker. Medgivandet är kopplat till medlemmen och inte det angivna kontot.
 •  
  6. Om medlemmen 2 månader i rad ej har täckning på kontot har Vinbergs GK rätt att med omedelbar verkan avsluta autogirobetalningarna och då är medlemmen skyldig att omgående betala in resterande av årets betalningar.

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *