Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Homeless Foundation (Hemlösa.se)
Adress
Västmannagatan 43
c/o Ferdowsi
Postnummer
11325
Postort
Stockholm
Bankgironummer
544-0672
Organisationsnummer
802488-2873

Betalare

 •  
  Månadsbelopp *

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Ditt telefonnummer *
 •  
  Din e-postadress
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  ________________________________
  Lämna Betalar-/kundnummer tom.
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *