Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Stockholm Exergi AB
Adress
Jägmästargatan 2C
Postnummer
115 77
Postort
Stockholm
Bankgironummer
5307-2807
Organisationsnummer
556016-9095

Betalare

 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Personnummer/organisationsnummer *
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Tfn *
 •  
  E-post
 •  
  Kundens underskrift *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Kontoinnehavarens namn *
 •  
  Kontoinnehavarens underskrift *

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *