Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
OPERATION MERCY
Adress
Grusgropsvägen 5
Hjälmarberget
Postnummer
702 36
Postort
ÖREBRO
Bankgironummer
5077-6590
Organisationsnummer
826001-5279

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Jag bidrar med (t ex 200 kr)/månad *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *