Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  LJUNGBYBOSTÄDER AB
  Adress
  Box 40
  Postnummer
  341 21
  Postort
  LJUNGBY
 • Bankgironummer
  394-6555
  Organisationsnummer
  556053-8711
Betalare
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalar-/kundnummer är hyresgästens personnummer angivet med tolv siffor som ÅÅÅÅMMDDXXXX utan bindestreck.Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *