Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
LJUNGBYBOSTÄDER AB
Adress
Box 40
Postnummer
341 21
Postort
LJUNGBY
Bankgironummer
394-6555
Organisationsnummer
556053-8711

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalar-/kundnummer är hyresgästens personnummer angivet med tolv siffor som ÅÅÅÅMMDDXXXX utan bindestreck.

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *