Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
DANSKE FINANS
Adress
Box 328
Postnummer
581 03
Postort
Linköping
Bankgironummer
5446-5372
Organisationsnummer
516401-9811

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *