Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
MÅNADSLOTTEN
Adress
C/O Ideella Spel AB
Postnummer
113 94
Postort
Stockholm
Bankgironummer
5247-9409
Organisationsnummer
556492-1103

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  E-postadress
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *