Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
VINGÅKERS KOMMUN
Adress
Ekonomienheten
Postnummer
643 80
Postort
Vingåker
Bankgironummer
5134-9223
Organisationsnummer
212000-0308

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *