Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
RNS
Adress
Box 10136
Postnummer
10055
Postort
Stockholm
Bankgironummer
5811-1832
Organisationsnummer
802006-8881

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  medlemsavgiften skall dras *

 •  
  Extra gåva

 •  
  Gåva i valfritt belopp i SEK
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  mejladress

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *