Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Child Care
Adress
C/o Henrik Aleryd
Stenrösevägen 20
Postnummer
46260
Postort
Vänersborg
Bankgironummer
363-1439
Organisationsnummer
864000-5586

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Telefonnummer *
 •  
  e-postadress *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer är ditt personnummer.
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Ändamål *

 •  
  Belopp *

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *