Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
NORRLANDS NATION
Adress
Västra Ågatan 14
Postnummer
753 09
Postort
Uppsala
Bankgironummer
5573-4008
Organisationsnummer
262000-0790

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Epost-adress
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Beloppet kommer att belasta ditt konto sista bankdagen i månaden.

  Betalar-/kundnummer behöver inte anges.
 •  
  Månadssparande, belopp *


 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *