Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
UNHCR INSAMLINGSSTIFTELSE
Adress
Linnégatan 18
Postnummer
11447
Postort
Stockholm
Bankgironummer
900-1645
Organisationsnummer
802426-1250

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Mobilnummer *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Månadsbelopp

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *