Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt
  Adress
  Box 199
  Postnummer
  221 00
  Postort
  Lund
 • Bankgironummer
  5604-4480
  Organisationsnummer
  545000-7165
Betalare
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 •  
  E-postadress
 •  
  Telefon- och/eller Mobilnummer
 •  
  Ange endast kundnummer om alla försäkringar skall dras via Autogiro.

  Om du endast vill att vissa försäkringar skall dras via Autogiro ange försäkringsnummer.

  VIKTIGT! Betalar du någon annans försäkring ange namn och kundnummer eller försäkringnummer.
 •  
  Kundnummer/Försäkringsnummer
 •  
  Försäkringsnummer
 •  
  Försäkringsnummer
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalningsintervall *
 •  
  Ev. ersättning till angivet konto *Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *