Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt
Adress
Box 199
Postnummer
221 00
Postort
Lund
Bankgironummer
5604-4480
Organisationsnummer
545000-7165

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  E-postadress
 •  
  Telefon- och/eller Mobilnummer
 •  
  Ange endast kundnummer om alla försäkringar skall dras via Autogiro.

  Om du endast vill att vissa försäkringar skall dras via Autogiro ange försäkringsnummer.

  VIKTIGT! Betalar du någon annans försäkring ange namn och kundnummer eller försäkringnummer.
 •  
  Kundnummer/Försäkringsnummer
 •  
  Försäkringsnummer
 •  
  Försäkringsnummer
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalningsintervall *

 •  
  Ev. ersättning till angivet konto *


 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *