Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  NY GENERATION ELEV OCH STUDENTORG
  Adress
  LÄGERHYDDSVÄGEN 2, HUS 38
  Postnummer
  75237
  Postort
  UPPSALA
 • Bankgironummer
  5448-7459
  Organisationsnummer
  817606-8032
Betalare
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 •  
  E-post *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Belopp *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Ange "000" som Betalar-/kundnummerJag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *