Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Open Doors Sverige
Adress
Drottninggatan 60
Postnummer
702 22
Postort
Örebro
Bankgironummer
5951-8464
Organisationsnummer
802439-9845

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  e-post *
 •  
  Mobilnummer
 •  
  Belopp *

 •  
  Annat belopp
 •  
  Minimibelopp är 50 kr/månad
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Är ditt bankkonto hos Swedbank ska endast de 4 första siffrorna av clearingnumret anges och därefter kontonumret.
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalar-/kundnummer kan lämnas blankt. Har du ditt Open Doors ID-nummer kan du fylla i det här.

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *