Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
SVENSKA DOWNFÖRENINGEN
Adress
Linnégatan 75
Postnummer
114 60
Postort
Stockholm
Bankgironummer
5310-7330
Organisationsnummer
802411-5761

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Välj månadsbelopp: *

 •  
  Fritt belopp:
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *