Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Help Kurdistan Insamlingsstiftelse
Adress
Celsings väg 38
Postnummer
19279
Postort
Sollentuna
Bankgironummer
176-2939
Organisationsnummer
802478-2842

Betalare

 •  
  Anmälan för att bli barnfadder i Kurdistan.
  Kostanden per fadderbarn är 250 kr i Rojava och 500 kr i Bashur. Du kan välja att ge en lägre eller högre summa. Vid högre summa fördelas pengarna till flera barn. Vid lägre summa kompletteras detta med gåva från andra donatorer.
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  E-mail *
 •  
  Belopp att skänka per månad (SEK)? *

 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Telefonnummer *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *