Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
AIG Europe S.A. Filial i Sverige
Adress
Box 3506
Postnummer
10369
Postort
Stockholm
Bankgironummer
5689-4462
Organisationsnummer
516411-4117

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *