Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  ÖREBRO KOMMUN
  Adress
  Debitering barnomsorg
  Box 30310
  Postnummer
  701 35
  Postort
  ÖREBRO
 • Bankgironummer
  5912-3158
  Organisationsnummer
  212000-1967
Betalare
 •  
  Typ av anmälan *
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Om fakturamottagaren är annan än betalare/kontoinnehavare ange namn och personnummer nedan.
 •  
  Fakturamottagarens namn
 •  
  Fakturamottagarens personnummer
 •  
  Ange nedan det kundnummer som återfinns på barnomsorgsfakturan.
 •  
  Betalar-/kundnummerJag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *