Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
ÖREBRO KOMMUN
Adress
Debitering barnomsorg
Box 30310
Postnummer
701 35
Postort
ÖREBRO
Bankgironummer
5912-3158
Organisationsnummer
212000-1967

Betalare

 •  
  Typ av anmälan *

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Om fakturamottagaren är annan än betalare/kontoinnehavare ange namn och personnummer nedan.
 •  
  Fakturamottagarens namn
 •  
  Fakturamottagarens personnummer
 •  
  Ange nedan det kundnummer som återfinns på barnomsorgsfakturan.
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *