Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
AVIDA FINANS AB
Adress
Avida Finans AB (publ)
Svarspost 204 596 09
Postnummer
110 17
Postort
STOCKHOLM
Bankgironummer
5744-2295
Organisationsnummer
556230-9004

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *