Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
UN Women nationell kommitté Sverige
Adress
Hammarbyfabriksväg 23
Postnummer
120 30
Postort
Stockholm
Bankgironummer
900-2932
Organisationsnummer
802012-8628

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Varje månad bidrar jag med:

 •  
  Annat belopp:
 •  
  Betaltjänsteleverantör är din bank
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Epost
 •  
  Betalar-/kundnummer fylls i av UN Women nationell kommitté Sverige
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *