Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Svenska Hästars Värn
Adress
c/o Pia Lennholm
Villberga Enhälja 4
Postnummer
749 51
Postort
Grillby
Bankgironummer
900-4417
Organisationsnummer
872800-5151

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Ändamål *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Gåvobelopp och periodicitet *

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *