Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  Svenska Hästars Värn
  Adress
  c/o Pia Lennholm
  Villberga Enhälja 4
  Postnummer
  749 51
  Postort
  Grillby
 • Bankgironummer
  900-4417
  Organisationsnummer
  872800-5151
Betalare
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 •  
  Ändamål *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Gåvobelopp och periodicitet *Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *