Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  Byggnads a-kassa
  Adress
  Box 516
  Postnummer
  101 30
  Postort
  Stockholm
 • Bankgironummer
  273-8458
  Organisationsnummer
  802005-4741
Betalare
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer är detsamma som ditt personnummer. Ange tolv siffror (ÅÅÅÅMMDDNNNN):
 •  
  Betalar-/kundnummerJag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *