Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Byggnads a-kassa
Adress
Box 516
Postnummer
101 30
Postort
Stockholm
Bankgironummer
273-8458
Organisationsnummer
802005-4741

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer är detsamma som ditt personnummer. Ange tolv siffror (ÅÅÅÅMMDDNNNN):
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *