Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Moderata Samlingspartiet/Autogiro
Adress
Box 2080
Postnummer
103 12
Postort
Stockholm
Bankgironummer
770-0933
Organisationsnummer
802001-5452

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  E-post *
 •  
  Betalar-/kundnummer nedan fylls i av Moderaterna
 •  
  Betalar-/kundnummer
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Bidrag per månad *

 •  
  Valfritt belopp per månad

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *