Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
ARJEPLOGS KOMMUN
Adress
Tingsbacka
Postnummer
938 81
Postort
Arjeplog
Bankgironummer
203-7273
Organisationsnummer
212000-2668

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Medgivandet avser

 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer är obligatorisk och måste anges.
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *