Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
GUNNAR LÖVGREN FASTIGHETER AB
Adress
Jakobsdalsgatan 11
Postnummer
412 68
Postort
Göteborg
Bankgironummer
5735-4623
Organisationsnummer
556165-0408

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Konrollera att din fastighet finns med i listan nedan.
 •  
  Götabergsgatan 32
  Topeliusgatan 3
  Friggagatan 11 A B
  Garverigatan 1/ Friggagatan 29
  Daltorpsgatan 27 29
  Jakobdalsgatan 5-7
  N Gubberogatan 28
  Stabbegatan 25-35
  Hyltegården 15-89
  Karl Gustavsgatan 6-10
  Gibraltargatan 36 och 42
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Ange hyresobjekt som betalarnummer.
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *