Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL)
Adress
Gustavslundsvägen 147
Postnummer
167 51
Postort
Bromma
Bankgironummer
5226-8695
Organisationsnummer
516401-6577

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalarnummer Personummer 12-siffror (YYYYMMDDNNNN)

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *