Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  FINSPÅNGS KOMMUN
  Adress
  Ekonomi- och styrningsavdelningen
  Postnummer
  612 80
  Postort
  Finspång
 • Bankgironummer
  132-7493
  Organisationsnummer
  212000-0423
Betalare
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Räkningsmottagare (om annan än kontohavare)
 •  
  Namn räkningsmottagare
 •  
  Räkningsmottagarens personnummerJag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *