Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
FINSPÅNGS KOMMUN
Adress
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Postnummer
612 80
Postort
Finspång
Bankgironummer
132-7493
Organisationsnummer
212000-0423

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Räkningsmottagare (om annan än kontohavare)
 •  
  Namn räkningsmottagare
 •  
  Räkningsmottagarens personnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *