Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Hundhjälpen
Adress
c/o Linda West
Södervik 359
Postnummer
905 94
Postort
Umeå
Bankgironummer
5541-9477
Organisationsnummer
802420-6875

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  E-mail *
 •  
  Summa per betalningstillfälle *
 •  
  Betalningsintervall *

 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Ange namn på fadder som betalare om det inte är samma som kontohavare
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Fadderdjurets namn *
 •  
  Önskad startmånad:

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *