Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
LANTBRUKARNAS EKONOMI AB
Adress
Franzéngatan 6
Postnummer
10533
Postort
STOCKHOLM
Bankgironummer
5155-2222
Organisationsnummer
556032-9269

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Önskat antal dragningar per år

 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Ange dina bankuppgifter ovan.
  För clearingnummer i Swedbank med 5 siffror, ange de 4 första.

  Betalar/kundnummer: ange ditt medlemsnummer om du känner till det, annars inget alls.

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *