Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Stiftelsen LifeWatch (CANCER)
Adress
Karlbergs strand 6D
Postnummer
17173
Postort
SOLNA
Bankgironummer
704-1080
Organisationsnummer
802426-0492

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Månatligt belopp *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Meddelande

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *