Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
ÖREBRO KOMMUN
Adress
Hyresadministration
Box 33400
Postnummer
70135
Postort
Örebro
Bankgironummer
5081-1686
Organisationsnummer
212000-1967

Betalare

 •  
  Typ av anmälan *

 •  
  Jag vill via autogiro betala *

 •  
  Specificera Annat
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Om fakturamottagaren är annan än betalare/kontoinnehavare, ange namn och personnummer nedan.
 •  
  Fakturamottagarens namn
 •  
  Fakturamottagarens personnummer
 •  
  Ange nedan det kundnummer och avtals-/kontraktsnummer som återfinns på hyresfakturan.
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Avtals-/kontraktsnummer *

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *