Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  ÖREBRO KOMMUN
  Adress
  Hyresadministration
  Box 33400
  Postnummer
  70135
  Postort
  Örebro
 • Bankgironummer
  5081-1686
  Organisationsnummer
  212000-1967
Betalare
 •  
  Typ av anmälan *
 •  
  Jag vill via autogiro betala *
 •  
  Specificera Annat
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Om fakturamottagaren är annan än betalare/kontoinnehavare, ange namn och personnummer nedan.
 •  
  Fakturamottagarens namn
 •  
  Fakturamottagarens personnummer
 •  
  Ange nedan det kundnummer och avtals-/kontraktsnummer som återfinns på hyresfakturan.
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Avtals-/kontraktsnummer *Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *