Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Stiftelsen Kurdiska Röda Solen
Adress
Ankdammsgatan 33
Postnummer
17143
Postort
SOLNA
Bankgironummer
5589-7672
Organisationsnummer
802481-5782

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Summa jag vill skänka varje månad: *
 •  
  E-post *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *