Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Fastighets AB Pegasus i Malmö
Adress
Box 4018
Postnummer
22721
Postort
Lund
Bankgironummer
5131-8905
Organisationsnummer
556961-9017

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Hyran ska betalas *

 •  
  INFO
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör:
  namnet på din bank
  Betalar-/kundnummer:
  ditt personnr eller hyreskontr.nr

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *