Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
PERSTORPS KOMMUN Barn-/Vård omsorg
Adress
Ekonomikontoret
Torget 1
Postnummer
284 85
Postort
PERSTORP
Bankgironummer
605-4597
Organisationsnummer
212000-0910

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Med betaltjänsteleverantör menas namnet på Din bank.
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *