Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
SPÄDBARNSFONDEN
Adress
Stigbergsliden 18
Postnummer
41463
Postort
Göteborg
Bankgironummer
900-2122
Organisationsnummer
802012-1193

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  E-post *
 •  
  Telefon, gärna mobilnr. *
 •  
  Meddelande till Spädbarnsfonden
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Vilket månadsbelopp väljer du? *

 •  
  Är du medlem kan du betala årsavgiften, 400kr, via autogiro. Är du inte medlem, bli gärna: www.spadbarnsfonden.se/stod-oss/bli-medlem/ Skriv i meddelanderutan om du redan har betalat innevarande års medlemsavgift till BG. Varmt tack!
 •  
  Hur vill du betala årsavgiften? *


 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *