Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Akavia
Adress
Box 5167
Postnummer
102 44
Postort
Stockholm
Bankgironummer
651-9540
Organisationsnummer
802001-6591

Betalare

 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Telefon dagtid *
 •  
  E-postadress *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *