Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  Göteborgs Moské
  Adress
  Myntgatan 4
  Postnummer
  417 02
  Postort
  Göteborg
 • Bankgironummer
  765-8313
  Organisationsnummer
  855100-9684
Betalare
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 •  
  Mobilnummer *
 •  
  E-post
 •  
  OBS!
  Nedanstående fält (Betalar-/kundnummer) lämnas tomt (fylls i av Göteborgs Moské)
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  OBS!
  - Betaltjänsteleverantör = Bankens namn
  - Om ditt kontonummer består av ditt personnummer (hos Nordea bank) använder du 3300 som clearingnummer.
  - Om du har fem siffror i clearingnumret (t.ex. Swedbank) så tar du bort den femte siffran.
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Belopp *
 •  
  Den här SADAQAH / Bidraget avser *
 •  
  Meddelande till Göteborgs Moské
 •  
  Referenskod (ej obligatorisk)Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *