Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  Kungsfors Fitness Center AB
  Adress
  Industrigatan 2
  Kungsfors Center
  Postnummer
  511 62
  Postort
  Skene
 • Bankgironummer
  5224-2385
  Organisationsnummer
  556719-8733
Betalare
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  För omyndig, barnets personnummerJag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *