Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  Borås Tidning
  Adress
  Kundcenter
  Box 274
  Postnummer
  351 05
  Postort
  Växjö
 • Bankgironummer
  839-1450
  Organisationsnummer
  556605-1073
Betalare
 •  
  Borås Tidning
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 •  
  Telefonnummer
 •  
  Mailadress
 •  
  Du kan välja att signera med Bank ID eller skriva ut medgivandet och skicka det med post. Skriv adressen nedan på kuvertet så är det portofritt.
  Glöm ej skriva under medigivandet innan du skickar in det.

  Gota Media AB
  ---------------------------------------------
  SVARSPOST
  Kundnummer 202 182 301
  358 01 Växjö
 •  
  OBS! Viktigt du anger ditt
  kundnummer hos Borås Tidning under rubriken Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalar-/kundnummer
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •   •  
  Ort - Datum  ____________________________________

  Underskrift
  ____________________________________Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *