Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Nacka Vatten och avfall AB
Adress
c/o Nacka kommun
Postnummer
131 81
Postort
Nacka
Bankgironummer
385-1995
Organisationsnummer
559066-7589

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Kundnummer *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *