Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  Advisa AB
  Adress
  Box 7114
  Postnummer
  10387
  Postort
  Stockholm
 • Bankgironummer
  253-9054
  Organisationsnummer
  556855-5428
Betalare
 •  
  Du behöver endast fylla i:
  - Namn
  - Betaltjäneleverantör (namn på din bank)
  - Kontonummer ink. clearing
  - Personnummer
  - Godkänn villkoren
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Klicka på "Signera" och välj signeringsprogram (ex. mobilt BankId). Starta sedan applikationen/programmet som du vill signera avtalet med och signera avtalet.Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *