Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Advisa AB
Adress
Box 7114
Postnummer
10387
Postort
Stockholm
Bankgironummer
253-9054
Organisationsnummer
556855-5428

Betalare

 •  
  Du behöver endast fylla i:
  - Namn
  - Betaltjäneleverantör (namn på din bank)
  - Kontonummer ink. clearing
  - Personnummer
  - Godkänn villkoren
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Klicka på "Signera" och välj signeringsprogram (ex. mobilt BankId). Starta sedan applikationen/programmet som du vill signera avtalet med och signera avtalet.

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *