Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
HOLMQUIST FOUNDATION
Adress
Primusgatan 74
Postnummer
11267
Postort
Stockholm
Bankgironummer
5172-9721
Organisationsnummer
802505-5354

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Månatlig summa *
 •  
  Epostadress *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *