Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
OM Sverige
Adress
Havsörnsgatan 157
Postnummer
55611
Postort
Jönköping
Bankgironummer
5784-0027
Organisationsnummer
826001-5774

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Mobilnummer
 •  
  E-post *
 •  
  Belopp *

 •  
  Annat belopp
 •  
  Ev. namn på OM:are (valfritt)
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *