Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Biotopbyggarna
Adress
c/o Peter Tallberg
Penningby 3
Postnummer
64694
Postort
Björnlunda
Bankgironummer
5707-6424
Organisationsnummer
802535-4823

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Epost *
 •  
  Telefonnummer
 •  
  Belopp per månad *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *