Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  Rikshem AB
  Adress
  Box 307
  Postnummer
  101 26
  Postort
  Stockholm
 • Bankgironummer
  5678-7807
  Organisationsnummer
  556709-9667
Betalare
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 •  
  Telefonnr
 •  
  E-postadress
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalare (om annan än hyresgäst)Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *