Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Rikshem AB
Adress
Box 307
Postnummer
101 26
Postort
Stockholm
Bankgironummer
5678-7807
Organisationsnummer
556709-9667

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Telefonnr
 •  
  E-postadress
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalare (om annan än hyresgäst)

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *