Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Gefleborgs Flyttservice AB
Adress
Lötängsgatan 14
Postnummer
803 01
Postort
Gävle
Bankgironummer
270-7354
Organisationsnummer
556750-8949

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Med betaltjänsteleverantör avses den bank som du vill att pengarna ska dras ifrån.
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *